Back Home Home
En særlig beskyttelse?
Anbringelsen af stelen udgør et mysterium. Var vigtigheden af stele- gudinden ikke længere kendt af bygmestrene, men at de brugte stelen som en del af konstruktionen? Eller håbede de på symbolets særlig beskyttelse af de døde?
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info