Back Home Home
Kileskrift hjælper med afkodning
Den babylonske kileskrift tekst beretter, at hvert tredje år blev en måned tilføjet i kalenderen. Den forhistoriske kalender var orienteret mod sol året, og mod jordens årlige rotation om solen. Det tager 365 dage. For det andet blev tiltagende og aftagende måne observeret i forhistorisk tid. Imidlertid er 12 måne måneder kun på 354 dage. Vigtige data som begyndelsen på nymåne blev automatisk fjernet i løbet af året, hvorfor det var vigtigt at harmonisere begge kalendersystemer. Kileskriftsteksten beskriver, hvorledes det fungerer: Hvis Plejaderne er synlige én dag i den gamle måne, er det et normalt år. Men hvis Plejaderne er synlige én af tre dage i den gamle måne i begyndelsen af forårsmåneden (d.v.s. hvis tiden allerede var fremskredent og skudårsmånen allerede var tykkere), så må en skudårsmåned tilføjes. Den situation synes at være afbildet på Himmelskiven: den tykkere skudårsmåne med Plejaderne, som udløser omstillingen – et perfekt huskemiddel i en tid uden skriftsprog. Himmelskiven har ændret billedet af vore forfædre dramatisk. Før den var afkodet, ville ingen have anset det for muligt, at folk i Centraleuropa i bronzealderen ville være i besiddelse af en sådan kompleks astronomisk viden.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info