Back Home Home
Förlorad kunskap
Kunskapen om skottåret förlorades vid monteringen av de två horisont bågarna och överlappningen av två stjärnor. Solens och årets bana var redan känd under stenåldern och var tillämpad i en sort ”kalender struktur”. Jämfört med det komplexa skottåret, var borttagningen av solens bana snarare ett steg tillbaka i den astronomiska tolkningen av Himmelsskivan.
Längden på horisont bågarna visar, att Himmelsskivan av allt att döma inte bara blev begravd på Mittelberg, den hade även använts på platsen Horisont bågarna har en vinkel på 82 grader – latituden i Centrala Tyskland. Bågarna skulle vara betydligt längre vid polcirkeln och omvänt vid ekvatorn.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info